Pic 01

Wiadomości

Sprawozdanie z otwarcia klubu

Dnia 14 czerwca 2019 roku rozpoczął oficjalną działalność Harcerski Klub Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców przy Ośrodku Wypoczynkowym hufca ZHP Chorzów w Kucobach.

Na inaugurację i otwarcie siedziby zaproszono przyjaciół – łącznościowców z OT 29, do którego z racji lokalizacji hufca przynależy klub, oraz gości współpracujących z Ośrodkiem w Kucobach. Obecni byli: pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, przedstawiciel PSP z Olesna p. Mariusz Koźliński, z-ca Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP dh hm Aleksandra Lechocka, Zarząd Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK , przedstawiciele klubów SP9PKS, SP9ZHP, SP9ZHR, SP9ZAK, SP9KDA, SP9ZPS, SP9ZCF, SP9ZEW,SP9ZBR i osoby im towarzyszące.

Po krótkim powitaniu przy kawie i kołoczu dh Marek SP6MN, gospodarz ośrodka przedstawiciel klubu SP9ZHC odczytał pozwolenie radiowe dla stacji klubowej oraz przedstawił regulamin klubu. Po zatwierdzeniu regulaminu przez członków zostały wręczone licencje SWL.

Następnie zabrał głos Prezes GOT29, który gratulował nowemu klubowi. Wręczył pamiątkowy grawer dh Marianowi SP9EMI, za długoletnią działalność w Zarządzie GOT29. Dh Marian SP9EMI jest szczególnie zasłużony w propagowaniu krótkofalarstwa i miał wpływ na powstanie klubu SP9ZHC. Dh Marian z kolei wręczył prezent w postaci transceivera Bartek pierwszemu członkowi klubu, który uzyskał uprawnienia operatora radiowego kl A, dh Janowi SP9 29072. Członkowie klubu SP9ZHS wręczyli upominek z „przydasiami” dla nowego klubu i zadeklarowali przekazanie radiostacji.

W następnym punkcie programu uczestnicy spotkania przeszli pod siedzibę klubu. Najmłodszy członek klubu Zuzanna SP9 29071 w asyście prezesa oddziału i przedstawiciela Chorągwi przecięła wstęgę i tym symbolicznie otwarła siedzibę klubu. O wykonanie pierwszej łączności został poproszony dh Marian SP9EMI, a pierwszą stacją z którą nawiązano łączność była HF29SFB.

Po zwiedzeniu pomieszczenia klubu i obiektów Ośrodka uczestnicy mieli możliwość dalszych rozmów przy grillu.

Członkowie klubu SP9ZHC dziękują wszystkim za przybycie, miłe słowa i życzenia rozwoju klubu.

Zapraszamy na wakacyjny obóz o specjalności krótkofalarstwo.

Więcej informacju u gospodarza HOW Kucoby.